MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản trực tuyến áp dụng cho Quý Khách là Khách hàng tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Để hoàn tất thủ tục mở Tài khoản, Quý khách in 02 bộ hợp đồng và cung cấp các giấy tờ theo hướng dẫn chi tiết tại email VPS gửi Quý Khách và gửi/mang bộ hồ sơ tới các điểm giao dịch của VPS trong vòng 10 ngày làm việc. Quá thời hạn trên, nếu VPS chưa nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, VPS sẽ hủy việc đăng ký mở tài khoản chứng khoán của Quý khách cho đến khi Quý khách hoàn thiện hồ sơ theo quy định của VPS.

Quý khách đã mở tài khoản trực tuyến tại VPS: Tra cứu thông tin tài khoản

For non-Vietnamese nationals and organizations, please contact our Securities Services Department for support in opening a securities trading account, or contact us on one of the following numbers:

Hanoi: +84 19006457, ext. 1

Da Nang: +84 (0) 236 3565419

Ho Chi Minh City: +84 (0) 28 38238608, ext. 102