I- SỐ TÀI KHOẢN
Nơi mở tài khoản
Loại giao dịch
Số tài khoản
Ghi chú nếu có
II- THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN
Tên cá nhân/Tổ chức *
CMND/CCCD/ĐKKD *
Ngày sinh */Nơi sinh
Đ/c thường trú/Trụ sở
Đ/c liên hệ *
Điện thoại */Email
III- THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Ghi chú: Quý Khách hàng chỉ có quyền giao dịch mua, bán và nộp tiền sau khi hoàn tất mở tài khoản trực tuyến. Các dịch vụ khác sẽ được kích hoạt sau khi VPS nhận được bộ hồ sơ đầy đủ từ Quý Khách hàng
1. GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI
Số điện thoại đăng ký: là số điện thoại di động trên Hợp đồng mở tài khoản
Mật khẩu giao dịch
TT Nội dung Lựa chọn
1 Giao dịch từ số điện thoại Khách hàng đã đăng ký qua hệ thống điện thoại cố định của VPS (bao gồm các giao dịch chứng khoán và các giao dịch chuyển tiền giữa các tiểu khoản của Khách hàng tại VPS, ứng trước tiền bán chứng khoán, thực hiện quyền mua chứng khoán).
2. GIAO DỊCH QUA INTERNET
Email đăng ký: là email đăng ký trên Hợp đồng mở tài khoản
Số điện thoại nhận OTP
TT Nội dung Lựa chọn
1 Giao dịch chứng khoán trực tuyến qua hệ thống website chuyên dụng của VPS (bao gồm các giao dịch chứng khoán, chuyển tiền giữa các tiểu khoản của KH, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển tiền cùng tên chủ tài khoản, thực hiện quyền mua chứng khoán).
2 Đăng ký chuyển khoản tiền khác tên chủ tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn: chuyển tiền sang tài khoản đối ứng khác tại VPS, chuyển tiền về tài khoản ngân hàng không đứng tên chủ tài khoản). (KH có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cần ký xác nhận trực tiếp tại các điểm giao dịch của VPS hoặc phải có xác nhận chữ ký của cơ quan có thẩm quyền).
3 Chuyển tiền sang TK ngân hàng chỉ định trước như đăng ký dưới đây (KH có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cần ký xác nhận trực tiếp tại các điểm giao dịch của VPS hoặc phải có xác nhận chữ ký của cơ quan có thẩm quyền.)
3.1 Chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cùng tên chủ tài khoản

3.2 Chuyển tiền về tài khoản ngân hàng khác tên chủ tài khoản

3. YÊU CẦU GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ KHÁC
Ghi chú:

(1) Số điện thoại đăng ký nhận mã OTP có thể là số điện thoại khác với số điện thoại Khách hàng đăng ký trên hồ sơ mở tài khoản. Email đăng ký giao dịch qua internet và số điện thoại đăng ký giao dịch qua điện thoại là email và số điện thoại Khách hàng đã đăng ký trên hồ sơ mở tài khoản.

(2) Trường hợp Khách hàng thay đổi email và số điện thoại liên hệ trên giấy đề nghị thay đổi thông tin sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi email đăng ký giao dịch qua internet và số điện thoại giao dịch qua điện thoại.

(3) VPS sẽ không cung cấp dịch vụ giao dịch điện thoại và giao dịch trực tuyến nếu Khách hàng không đánh dấu lựa chọn và không cung cấp Email/ số điện thoại GD qua điện thoại, thông tin mật khẩu và số điện thoại nhận.

IV- THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG
1. Mục tiêu đầu tư
2. Mức độ chấp nhận rủi ro:
3. Hiểu biết về chứng khoán:
4. Kinh nghiệm đầu tư:
5. Tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty khác

6. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm chức danh quản lý (nếu có):
7. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn, người có liên quan (nếu có):
8. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu 5% vốn điều lệ trở lên (nếu có):
V- THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1. Loại chứng khoán giao dịch:
2. Phương thức thông báo kết quả giao dịch hàng ngày:
3. Phương thức nhận sao kê hàng tháng:
4. Phương thức nộp thuế thu nhập:
5. Đăng ký thực hiện quyền mua:
VI- THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (NẾU CÓ)
Họ tên
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Ngày sinh/Nơi sinh
Địa chỉ liên hệ

Phạm vi ủy quyền: theo nội dung trên Giấy ủy quyền Khách hàng gửi cho VPS.

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA

Trường hợp Khách hàng tích chọn là (a) hoặc (b): Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA bao gồm mẫu đơn W9 hoặc W8-Ben và/hoặc các tài liệu khác chứng minh theo yêu cầu của VPS trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Nếu Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA trong vòng 90 ngày, VPS có thể phân loại Khách hàng như là chủ tài khoản bất hợp tác và có thể phong toả hay thanh lý (các) tài khoản của Khách hàng tại VPS.

Ghi chú:

(1) Là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ: Đối tượng cư trú tại Hoa kỳ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền trước.

(2) Có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ: Khách hàng có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh Hoa Kỳ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, có chỉ định chuyển khoản định kỳ vào một/các tài khoản tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Hoa Kỳ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ

VIII- CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Gửi kèm ảnh chứng minh thư, giấy phép kinh doanh(dung lượng file < 10Mb)*

Quay lại